Welkom op deze pagina, ik ga hier onder jullie een gast les geven over het maken van een infographic. Aan de hand van video's en voorbeelden hoop ik jullie te kunnen helpen bij het maken van een infographic over jouw profielonderzoek.
Inhoud
1. Wie ben ik?
2. De opdracht
3. Wat is een infographic + voorbeelden
4. Bepalen welke infographic aansluit bij jou profielonderzoek 
5. Tutorial Adobe Illustrator
6. De infographic maken 
7. Vraag en Antwoord

1. Wie ben ik?
Hallo allemaal, Ik ben Kars. Ik ben grafisch vormgever en heb Graphic Design gestudeerd op de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. 
Mijn vak is op dingen vorm te geven zoals posters, producten, online content en nog veel meer. 
Hier vind je wat van mijn werk:

2. De opdracht
Het maken van een digitale poster waarop je uitlegt waar jouw profielonderzoek over gaat aan de hand van tekst en beeld, neem hier de feedback in mee die is gegeven tijdens beoordeling 3.
De poster wordt gemaakt in Adobe Illustrator.
Het formaat van de poster is 297mm x 420mm.
Er moet minstens 1 visualisatie op staan.
Je vermeld je naam op de poster.
3. Wat is een infographic + voorbeelden 
Wikipedia zegt:
Een infographic of informatieve illustratie geeft een informatieve weergave van verschillende objecten met een combinatie van tekst en beeld. Dit kan voorkomen in de vorm van een kaart, grafiek, bord, instructieve tekening of een interactieve applicatie. Ze is bedoeld voor het overdragen van informatie, data en kennis. Het wordt toegepast door journalisten in nieuws- en achtergrondartikelen, in financiële jaarverslagen, in openbaar vervoerssystemen als verklarend beeld, als instrument binnen de marketingmix en voor wetenschappelijke of educatieve doeleinden.​​​​​​​
Je kunt infographics verdelen over verschillende types:
1. Een artikel met veel tekst die visueel is gemaakt.
2. Een flowchart geeft de lezers de mogelijkheid keuzes te maken.
3. Een tijdlijn vertelt het verhaal; bijvoorbeeld van een gebeurtenis van toen tot nu.
4. Een lijst met regels of stappen, denk aan een recept.
5.Vergelijking van 2 onderwerpen die je met elkaar vergelijkt.
6. Data met veel complexe grafieken en tabellen.
4. Bepalen welke infographic aansluit bij jou profielonderzoek 
5. Tutorial Adobe Illustrator
De basic tools voor deze opdracht:
Alle Adobe Illustrator tools op een rij:

Alle Adobe Illustrator Tools - Engels

Alle Adobe Illustrator Tools - Nederlands

6. De infographic maken 
7. Vraag en Antwoord
Submit
Thank you!